Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

53. Právní režim Arktidy a Antarktidy

Arktida
byla vždy pevně spojena s přilehlými k ní státy – uplatnění metody polárních sektorů
polární sektor – trojúhelník – vrcholem je severní pól, základnou severní hranice státu a stranami poledníky probíhající krajními body státní hranice

Antarktida
vzdálená od nejbližších kontinentů, bohatá na nerosty – snaha některých států o ovládnutí (tituly: původní ovládnutí, územní kontinuity, metoda polárních sektorů, provádění vědeckého výzkumu) – konference o Antarktidě ve Washingtonu – 1959 Smlouva o Antarktidě (bez časového omezení)

oblast ležící jižně od 60. stupně j.z.š. včetně ledových mělčin
v preambuli – využití pouze k mírovým účelům
zákaz jakýchkoliv opatření vojenského rázu
smluvní strany zmrazily po dobu platnosti své dosavadní nároky
svobodný vědecký výzkum – M spolupráce, výměna: informací o plánech vědeckých prací (úspora a efektivnost), vědecký personál mezi výpravami a stanicemi, údaje a výsledky pozorování, při výzkumech mohou vedle civilního použít i vojenský personál
kontrolní systém: inspekce na místě, letecké pozorování, povinnost informování ostatních stran o všech výpravách a stanicích, pozorovatelé – mají přístup všude
pravidelné konzultační schůzky – 16 smluvních stran provádějících podstatnou vědeckou činnost
další smlouvy – např. Protokol o ochraně životního prostředí (1991) – závazek všestranné ochrany ŽP – zákaz těžby nerostných surovin

Žádné komentáře:

Okomentovat