Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

50. Právní režim ekonomické zóny a kontinentálního šelfu

přilehlá zóna
pásmo moře, které přiléhá bezprostředně k teritoriálnímu moři a nepřesahuje šířku 24 námořních mil od základní linie, od níž se měří šíře teritoriálního moře
pobřežní státy vykonávají kontrolu cizích lodí, aby zabránily porušování jejich celních, fiskálních, imigračních nebo zdravotních předpisů, případně toto porušení potrestaly
vody přilehlé zóny považují za součást volného moře

výlučná ekonomická zóna
institut zaveden na třetí konferenci OSN o mořském právu – prosadily rozvojové země
oblast nacházející se za pobřežním mořem a oblast k němu přilehlá – nejdále 200 n. m.
v tomto pásmu pobřežní stát vykonává svrchovaná práva za účelem průzkumu a těžby přírodních zdrojů (ryby, nerosty)

svrchovaná práva za účelem: průzkumu a využívání, uchovávání přírodních zdrojů živých i neživých a hospodaření s nimi, ale i jiné hospodářské využití (výroba elektřiny, umělé ostrovy...)
jiné státy: plavba lodí, přelet letadel, kladení kabelů a potrubí
pobřežní stát, ale může na základě koncesí povolit i jiným státům těžbu a rybolov (rozhoduje ale o povoleném množství úlovku)

kontinentální šelf (pobřežní mělčina)
podle Úmluvy OSN o mořském právu z r. 1982 – mořské dno a podmořské oblasti ležící za hranicemi jeho pobřežního moře po celém přirozeném prodloužení jeho pevninského území k vnější hranici kontinentálního okraje, nebo mořské dno a podzemí sahající do vzdálenosti 200 n. m. od základní čáry na pobřeží, jestliže vnější hranice kontinentálního okraje nedosahuje této vzdálenosti

pobřežní stát vykonává na tomto dně a v jeho podloží svrchovaná práva za účelem průzkumu a využívání jejich přírodních zdrojů (nerostné suroviny, přisedlé organismy)
jiné státy: kladení podmořských kabelů a potrubí, se souhlasem pobřežního státu i průzkum a těžba

provádí-li pobřežní stát těžbu z kontinentálního šelfu ve vzdálenosti větší než 200 n. m. od svého pobřeží, je povinen část výtěžku v penězích nebo surovinách odvádět Mezinárodní organizaci mořského dna – spravuje oblast pod dnem volného moře jako území patřící lidstvu jako celku
hranice národní jurisdikce pobřežních státu podle Úmluvy OSN o mořském právu tvoří čára vzdálená 200 n. m. od základní pobřežní čáry

Žádné komentáře:

Okomentovat