Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

48. Právní režim vzdušného prostoru a mezinárodních řek

vzdušný prostor
prostor nad státním suchozemský územím, vnitřními i pobřežními vodami, sahá po okraj spodní hranice kosmického prostoru (asi 100km od povrchu Země – nejnižší oběžné dráhy)
součást státního území - podléhá plně a výlučně suverénní moci teritoriálního státu
tato zásada potvrzena - Úmluva o civilním letectví (1919, Paříž), Úmluva o M civilním letectví (1944, Chicago)

používání cizími letadly – jen se souhlasem teritoriálního státu
letadla přelétající území cizího státu – podléhají jurisdikci územního státu (státy většinou vykonávají jen pokud se důsledky projeví na zemi)
souhlas k přeletu, příp. přistání – jednotlivě nebo pro všechny případy – M smlouva, většinou na základě vzájemnosti

1944 – ustavení MO pro letectví (ICAO) (Chicagská úmluva) – režim se stal univerzálním, ICAO – oprávněna přijímat a měnit M normy, doporučované předpisy a řízení mající vztah k bezpečnosti, pravidelnosti a výkonnosti létání
smluvní stát je povinen zajistit, že každé letadlo letící nad jeho územím, nebo pod jeho značkou se podrobí tamním platným předpisům a pravidlům, které se týkají letu a pohybu letadel – vztahuje se jen na civilní letadla

státní letadla – používaná ve vojenských, civilních a policejních službách – nad území jiného státu – jen se zvláštním povolením, stejně jako bezpilotně řízené letadlo
každé letadlo – státní příslušnost – státu v jehož rejstříku je registrováno, musí mít značku státní příslušnosti a registrační značku, na palubě musí mít určité dokumenty (registrační certifikát, osvědčení o technické způsobilosti, osvědčení o odborné způsobilosti členů posádky, deník, povolení na radio, seznam cestujících, doklady ke zboží)
omezení nebo zákaz letů civilních letadel – z důvodů vojenské nezbytnosti a veřejné bezpečnosti – stát je povinen oznámit M společenství a ICAO
letadlo, které vstoupí na území smluvního státu je povinno přistát na letišti, které tento stát určí za účelem celní nebo jiné prohlídky
stát může zakázat používání fotoaparátů nad svým územím
letadlo v tísni – stát poskytne takovou pomoc, kterou považuje za proveditelnou, pátrání po zmizelém letadle – spolupráce
nehoda – vyšetřuje stát na jehož území k ní došlo (stát u něhož bylo registrováno – - pozorovatelé)
civilní letadla, která nepřepravují zboží nebo cestující za nekomerčním účelem, mají právo nepravidelného přeletu nebo příletu bez předběžného svolení státu
komerční linky – 2 dohody:
- Dohoda o M letecké přepravní službě - právo přeletu bez přistání a právo přistání pro nekomerční účely
- Dohoda o M letecké dopravě – právo přeletu bez přistání, přistání z technických důvodů, vysadit a převzít cestující, poštu a náklad ze země v níž je letadlo registrováno nebo z jiného smluvního státu – přijalo jen málo států
v 60.letech – únosy civilních letadel – RB OSN – rezoluce vyzývající státy, aby podnikly opatření k zamezení
VS OSN – odsoudilo všechny akty leteckého pirátství a ostatní nedovolené zásahy do letecké dopravy, vyzvalo státy k zamezení
1970 – Úmluva o potlačování protiprávního zmocnění se letadel – letecké únosy, jurisdikce buď stát registrace nebo stát přistání
1971 – Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilní letecké dopravy – proti teroristických útokům na letadla – jurisdikce jako předchozí + stát, kde k činu došlo
obě úmluvy – povinnost vydat pachatele, nebo zahájit trestní stíhání

Mezinárodní řeky
řeka, která byla M smlouvou prohlášena za přístupnou obchodním lodím všech států nebo alespoň obchodním lodím všech pobřežních států
splavné řeky, zprostředkující spojení do moře, protékající více státy nebo hraniční řeka
závěrečný akt Vídeňského kongresu (1815) – zásady: svoboda plavby pro obchodní lodi všech (i nepobřežních) států, jednotné správní poplatky a předpisy, povinnost pobřežních států udržovat splavnost a zrušení překážek plavby
vlastní internacionalizace řek jen pomalu
pařížská mírová smlouva (1856) – Dunaj, po 1. sv. válce – Rýn, Labe od ústí Vltavy, Vltava od Prahy
1997 – Úmluva OSN o právu využívání M toků pro neplavební účely – účelem ochrana vodních toků, státy se zavázaly, že budou předcházet, snižovat a kontrolovat znečištění, nebudou je využívat v M nebo V vojenském konfliktu

Žádné komentáře:

Okomentovat