Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

52. Právní režim kosmického prostoru a nebeských těles

USA a SSSR – dohoda na základních zásadách – rozvoj kosmonautiky a vyloučení zneužití a ohrožení M bezpečnosti

1963 – VS OSN – Deklarace právních zásad, jimiž se řídí činnost států při výzkumu a využívání kosmického prostoru vč. Měsíce a jiných nebeských těles
1967 – Smlouva o zásadách činnosti států … - základní normativní rámec, dále 4 speciální dohody:
- Dohoda o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětu vypuštěných do kosmického prostoru
- Úmluva o mezinárodní odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty
- Úmluva o registraci objektů vypuštěných do kosmu
- Dohoda o činnosti států na Měsíci a jiných tělesech)
nestanoví hranice této oblasti (podle chování států – nejnižší oběžné dráhy: 100 -110 km od zemského povrchu)

volně přístupné výzkumu a využívání všech států – všemu lidstvu, bez diskriminace
stát si nemůže přivlastnit kosmický prostor a nebeská tělesa
stanice, plavidla… - mají být volně přístupná zástupcům ostatních smluvních stran na základě vzájemnosti (oznámeny předem)

M konzultace - pokud jsou důvodem obavy o škodlivosti plánované činnosti pro mírový výzkum a využívání kosmu

pouze pro mírové účely, nezakazuje využívání vojenských osob pro výzkumné aj. mírové účely
na oběžnou dráhu, na nebeská tělesa a do kosmického prostoru nesmí být umisťovány jaderné zbraně a zbraně hromadného ničení, ale mohou používat družic k pozorovacím, spojovacím a meteorologickým účelům

jurisdikce a kontrola státu nad objekty zapsanými v jeho rejstříku + absolutní M odpovědnost za škody

kosmonauti – vyslanci lidstva – pomoc států
Měsíc aj. nebeská tělesa – společným dědictvím lidstva
nepodléhají přivlastnění ze strany států
využití výlučně pro mírové účely
smluvní strany – mohou získávat vzorky minerálů, pokud se ukáže možnost těžby – založí zvláštní režim (spravedlivé rozdělení výhod)
1996 - VS OSN – Deklarace týkající se M spolupráce při průzkumu a využívání kosmického prostoru ve prospěch všech států – zdůrazňuje svobodu průzkumu a využívání kosmu, upozorňuje mocnosti, aby plnily závazek provádět činnost ve prospěch všech zemí

Žádné komentáře:

Okomentovat