Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12a): Zdobení – prvky – Malířské materiály a techniky

MALÍŘSTVÍ
Malba se provádí v ateliéru (do 19. St.) a v plenéru.
Podle nosiče: - monumentální = nástěnná
a) Freska - nástěnná malba anorganickými, vodou ředěnými pigmenty na čerstvé omítce z hašeného vápna a dobře vypraného, ostrého křemi-čitého písku. Zbroušená hladká a vlhká omítka se připravuje vždy jen v takové ploše, kterou stačí malíř za den zvládnout. Fresková malba je trvanlivá, protože barvy se při malování napevno spojují s prúhlednými krystalky uhličitanu vápenatého v omítce, ale podléhá vlivům exha-lací a městské atmosféry a v exteriérech musí být často restaurována, fixována a chráněna před škodlivými účinky.

b) Secco - malba na suchou omítku (tempera, enkaustika)

-Desková malba:
a) Dřevo- tempera, enkaustika
b) Plátno (od 15. St.)- (tempera), olejomalba

-Miniaturní malba:
a) Iluminace- kvaš, na pergamen
b) Ilustrace- papír
c) měděné destičky, porcelán, sklo, hedvábí, dřevo, zlato, stříbro, na tělo,…

-Figurální malba: portréty, alegorie, mytologie, náboženská a historická témata (lovy, hony, boje, řemesla)
-Krajinomalba
-Zátiší
-Žánrová malba


MALÍŘSKÉ TECHNIKY
Akvarel - průsvitná malba na papír a hedvábí.
-barevný pigment s arabskou gumou, dextrinem nebo rybím klihem. Je ředěný, vodou se rozlévá na podklad.

Pastel - křídové barvy z práškových pigmentů se nanáší na hrubý podklad.

Tempera - krycí barva ředitelná s vodou. Nanáší se na omítnutou zeď, dřevo, plátno, papír

Kvaš - krycí barva ředitelná vodou, nanáší se na pergamen. Pigment je spojen s bělobou a arabskou gumou nebo tragantem, dextrinem či syntetickým klíhem.

Arabská guma = pryskyřice z Akácie

Tragant = pryskyřice z kozince

Enkaustika - vosková barva nanášená zatepla na horký podklad (podklad- dřevo nebo zeď)
– malířská technika z helénistické a egejské oblasti, nenapodobitelné kouzlo

Olej - malba barvami, jejichž pojidlem je makový nebo lněný olej a ředidlem terpertýn. Má sytější, hlubší tóny a zářivější světla než jiné malířské techniky. Umožňuje práci pastózní i lazurní na nejrůznější podklady a pro velkou krycí schopnost též přemalbu a retuš, dá se kombinovat s temperou.

Freska - pigment je rozpuštěn ve vodě (trochu vápna, mléko) zpevněno klihem či arabskou gumou

Grafika – obraz vytvářen tiskem ( malba ) na grafický list
a) původní – 1 autor
b) reprodukovaná – malíř a rytec

TISK:
z výšky
– pryč vyreji co nechci tisknout
štoček – lino – linoryt
dřevo – dřevoryt – dřevořez
sádra
papír – koláž
kámen – kamenotisk

z hloubky – mědirytina
ocelorytina
lept ( akvatinta )
suchá jehla
plast, papírorytina

tisk z plochy – kamenotisk ( litografie )
kamenorytina

sítotisk – hedvábné síto
technika tisku spočívá v protlačování tiskařské barvy na grafický list, text, apod.
stará čínská technika pro užitou a volnou grafiku, nazývá se též serigrafie

Žádné komentáře:

Okomentovat