Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12b): Zdobení - Některé druhy zdobení dřeva a nábytku

Druhy: Reliéf, socha, malba, kresba, rytina, mozaika, tisk, výšivka, zlacení, proškrabávání, vylívání, tepání.

Techniky:
Sgrafito – renesance + neorenesance – 2 vrstvy omítky, spodní tmavá, vrchní světlá .Za vlhka se proškrabuje vrchní na zaschlou spodní vrstvu – Psaníčkové sgrafito.

Štuk – jemná maltová hmota jak svrchní vrstva omítky, volné plastiky i pro reliéfní výzdobu fasád i vnitřků. Štuková výzdoba – štukatura

Rustika = bosáž – kvádrování stěn spárami v ploše

Reliéf – Sochařské dílo v ploše. Plochý, nízký reliéf – basreliéf , vysoký i s vyčnívajícími částmi do prostoru = hautreliéf

Mozaika – plošná výzdoba z kamenných barevných či skleněných kousků

Malba:
1) nástěnná (al fresco (do vlhké omítky), al secco (do suché omítky)
2) desková – dřevené desky (často lipové)
3) knižní - iluminace
4) na skle – na vitrážích (barevná skla spojená olovem);

Chinoiserie – módní vlna v uměleckém řemesle (porcelán, textil, nábytek, fajáns = habánská keramika), výmalba a tapety, v 1.pol 18 stol., čerpá z čínských i japonských vzorů, které přetváří.

Feston – závěs z listů, květů, ovoce se stuhami

Fiála – štíhlý obelisk, jehož hrany jsou posázeny kraby a vrchol tvoří kytka


Některé druhy zdobení dřeva a nábytku

Nakuřování dřeva - do ztmavlého se vykrajují ornamenty

Batikovaní technika – na jemný povrch naneseme vosk, přeměříme a teplým suchým ahdrem vosk setřeme

Zdobení ovesnou slamou – rozřízlé prožuky slámy vlepujeme do dřeva – inkrustace

Zdobení děrováním – vyvrtávání ornamentů do sedák či opěradel

Výzdoba rytím a řezbou – rytí 1) Na nezbarveném povrchu 2) na zbarveném podkladě, řezba – odděluje se hmota, rytí – narušuje se pouze povrch

Odlévání cínem či olovem – Do kónických rých, předmět se pevně obtočí a stáhne kartonem, 2 otvory, jedním se nalévá olovo, druhým uniká vzduch. Cín – teplota tání již od 231°C, práce musí být ryhlá. Po vystydnutí předmět obrousit od nábytečného kovu

Vytloukání – Lípa topol, olše, javor, hrušeň, ořešák. Vzor vytlučeme raznicído hloubky 1mm a oblibujeme tuto plochu na hloubku důlku. Poté plochu namočíme a vzorvystoupne z plochy.

Drážkování – dělení Dlouhých tvarů, většinou ořezáno nožem.

Vrubořez – plošný, řezaný do hloubky, charakterist. Je trojúhelník. Řeže se nožem, nebo rovným dlátem. Užití – tiskařství, razidla na modrotisk, zdo-bení nábytku

Taušírování – vtepávání kovu do dřeva – ko konickych rýh. Užití . zdobení pažeb, rukojetí, drobných předmětů

Opalování a drásání dřeva – jehličnany, letlampou asi z 10ti cm, po opálení vydrhnout drátěným kartáčem po letech.

Krenelování – opevňovací prvky – cimbuří, baštičky
Klíčové střílny, v renesanci a romantismu, umisťované na civilní domy

Chiaroscuro – v renesanci způsob malby pískovými a hnědavými tóny, působící dojmem iluzí, plasticity, reliéfu

Diamantování – sestava 3 nebo 4 úhelných plošek do tvaru „diamantového řezu“ – vystouplého či negativního.

Žaponerie – současně s chinoiserií móda užívání japonských prvků a námětů

Tordování – šroubovité stáčení (sloupy, nohy nábytku)

Tapeta – potah stěn, nahrazujících obkládání, malbu aj. Látková nebo papírová – lepená na stěny

Táflování – obkládání stěn či stropů dřevěnými deskami.

Kasetování – členění stropu, stěn, klenby kasetami. Kasety jsou útvary (nejčastěji čtverec či obdélník), s prohloubeným středem vyplněným malbou, či plastickou rozetou

Iluzionismus – způsob zobrazení v ploše, určený k vyvolání dojmu skutečného prostoru, trojrozměrnosti, vyklenutí, ubíhání do dálky apod.

Batika – technika obarvování, přičemž se zamezí přístupu barvy na námi určená místa, která před barvou ochráníme.

Gravitování – rytí do kovu

Pískování – tryskání písku pod vysokým tlakem na povrch dřeva. Různých hloubek reliéfu dosáhneme se šablonami

Vypalování razidly – vypalování vytvarovaným žhavým drátem, kombinacemi – ornamenty.

Inkrustace – vykládání do masivního dřeva masivní kousky jiného materiálu

Intarzie – dřevěná dýha sesazená v obrazec a vložena do plochy nábytku, používá se také kost, rohovina, parohovina, perleť, želvovina aj.

Kombinovaná intarzie – vykládání barevnými kousky dřev, které jsou ještě vyřezané do nízkého reliéfu. Barevnost odpovídá výjevu.

Technika Boulle – intarzie cínem, mosazí a červeně podbarvenou želvovinou. Často gravitování

Benátská mozaika – kousky dřev a perleti jsou vtlačovány do černého tmelu. Tvoří geometrické ornamenty

Žádné komentáře:

Okomentovat