Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

28b. Knižní makety.

28b. Knižní makety. Co to je, jaké makety znáte, popište je a k čemu jednotlivé makety slouží.


Maketa
Model něčeho co nemůžeme v reálné podobě dodat
Při rozhodování o volbě materiálů bývá často pro nakladatelství a tiskárnu velmi ekonomické a užitečné předem zhotovit modely těchto tiskovin na nichž si lze ověřit různé velikosti formáty a způsoby jejich výrobního řešení.

Maketou v tomto smyslu rozumíme model tiskoviny zhotovený tak aby umožnil posoudit vzhled i rozměr budoucího výrobku a zpracovat technologické postupy a také určit spotřebu přímých základních materiálů a vypočítat výrobní náklady včetně předkalkulace.

V praxi rozlišujeme několik druhů maket:

Pro grafika:
1. Upravovatelská maketa - grafik knihy zpracuje maketu tak, že přesně přepočítá text podle navrhovaného tipu písma pro každou jednotlivou stranu a určí umístění ilustrace a ostatních náležitostí ještě před zahájením výroby. Jedná se o úplný výtvarný model knihy.

2. Rukopisná maketa - Je imprimovaný rukopis, který má sloužit při sazbě jako předloha a je psána strojem.

3. Reprodukční maketa - Jedná se o model složený ze stránek nebo dvou stránek s obrazy předloh v měřítku 1:1 zakreslením nebo vlepením do zrcadla sazby. Na této maketě se hodnotí zpracování. Je pomocné pro tiskárnu.

Pro tiskárnu:

4. Kontrolní maketa - Slouží ke korekturnímu posouzení celých tiskových archů, zhotovuje se z kopii celých tiskových archů = jedná se o kompletní text a ilustrace. Kopie montáží slouží na konečný formát a kontroluje se správnost vyřazení umístění ilustrací a popisku a to vše ještě před zhotovením TF. Tato maketa má ryze výrobně technický charakter a je velmi ekonomická.

5. Knihařská maketa - Je model knihy zhotovený z nepotištěného papíru, který je identický s papírem, který bude použit při finálním tisku knihy. Jednotlivé složky musí být poskládány na stanovený počet lomů snesených do knižního kompletu a zavěšený do knižních desek.

Žádné komentáře:

Okomentovat