Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

16b. Ekonomická výhodnost tisku z výšky jeho výhody a jeho nedostatky. Oblasti využití této techniky.

16b. Ekonomická výhodnost tisku z výšky jeho výhody a jeho nedostatky. Oblasti využití této techniky.


Tisk z výšky je charakterizován reliéfní tiskovou formou – tisknoucí prvky jsou vyvýšené nad netisknoucími. Při navalování tiskové barvy na tiskovou formu se nanese jen na povrch vyvýšených tisknoucích míst. Přímým kontaktem s potiskovaným papírem a účin-kem tlaku dochází k přenosu barvy. Hlavními průmyslovými technikami tisku z výšky jsou knihtisk a flexotisk. Knihtisk je nejstarší tiskovou technikou a asi do 60.–70. let 20. století měl dominantní postavení. Využívala se zde pevná nestlačitelná tisková forma a vysoceviskózní tiskové barvy. Flexotisk je velmi podobný knihtisku, tisková forma je však pružná a využívá nízkovizkózní tiskovou barvu. Největšího využítí nachází flexotisk v obalové technice.

Výhodou flexotisku je schopnost potisku široké škály potiskovaných materiálů od vlnité lepenky až po různé druhy fólií, tisk bez přerušení, vysoká výdržnost tiskové formy (až 2 miliony tiskových obratů), pružná tisková forma s možností potiskovat méně kvalitní materiály, vysoké výkony tiskových strojů, použití rychleschnoucích barev, široká škála formátu tisku a změna tiskového raportu (obvodu formového válce). Může se tisknout v malých zakázkách, jedná se o rychlý, přesný tisk při rychlostech 300 m/min nebo i více, může být používán s širokou možností výběru barev, včetně barev na bázi vody, rozpouštědel a UV, reliéfní tiskový štoček má dlouhou životnost, až do několika milionů tisků a zakázky mohou být tištěny v libovolné tiskové délce, dané možnostmi stroje.

Nevýhodou je nízka reprodukce světel, vysoký nárůst tiskového bodu 25 – 30% a náročná příprava tisku: trapping, točení úhlů, přesná práce s barvou.

Knihtisk se dneska využívá jako umělecká technika. Naopak flexotisk ve světě, zvláště pak na americkém kontinentu, v některých případech ovládl oblasti, kde byl v minulosti dominantní ofsetový tisk. Všeobecně však flexotisk získává především ve srovnání s hlubotiskem a je považován za ryze průmyslovou tiskovou technologii. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že jej není možné využít k reklamním účelům. Opak je ale pravdou. Pomocí flexotisku se totiž v dnešní době zpracovává především obalová produkce, a právě obaly jsou jedním z typických produktů vhodných pro umístění reklamního sdělení. Nesmíme také opomenout, že má flexotisk dominantní postavení také v oblasti potisku nejrůznějších fóliových materiálů. Tato technologie se tak aplikuje na samolepicí etikety, samolepky, sáčky apod. I když jsou stroje u drtivé většiny aplikací uzpůsobeny k potisku rolového materiálu, můžeme ve spektru produktů potiskovaných flexotiskem nalézt například tašky či pytle.

Žádné komentáře:

Okomentovat