Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2. Nejčastější typy dat, proměnné, inicializace proměnných.

2. Nejčastější typy dat, proměnné, inicializace proměnných.

Číselné datové typy:
Celočíselné typy:
Char je znakový typ, ale lze s ním pracovat jako s číselným.
Existuje i long int, ale ten má stejné vlastnosti jako int.

typ dolní mez horní mez Velikost (v bajtech)
char 0 255 1
signed char -128 127 1
short int -32 768 32 767 2
unsigned short int 0 65 535 2
int -2 31 2 31 - 1 4
unsigned int 0 2 32 4

Reálný typ:

typ maximum přesnost (počet desetinných míst) velikost
float 3.40282 . 1038 6 4
double 1.79769313486232 . 10308 15 8
long double 1.79769313486232 . 10308 15 8

Datový typ bool:
Typ bool může nabývat dvou hodnot true (logická 1), false (logická 0). Nad datovým typem bool jsou definovány logické operace && (logický and), || (logický or), ! (negace), ^ (logický xor). Tedy všechny logické operace, které lze použít v podmínkách.

Proměnné a jejich inicializace:
V definici proměnné se píše nejdříve typ proměnné(viz číselné datové typy), který je následován indentifikátorem. Celá definice je pak zakončena znakem “;”.
int a;

Dále je možné definovat více proměnných najednou a to tak, že jednotlivé identifikátory oddělíme čárkou a středník zapíšeme až za poslední identifikátor.
double p, q, r;

Definici proměnné lze hned také spojit s její inicializací(= naplnění proměnné nějakou konkrétní hodnotou nebo výrazem, který je vyhodnotitelný v době vzniku proměnné).
short int a = 1;
long b = 2*10+1, c;

Žádné komentáře:

Okomentovat