Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

20b. Předlohy a rukopisy.

20b. Předlohy a rukopisy. Jaký je rozdíl mezi předlohou a rukopisem, dělení předloh, rukopis v digitální podobě.


Předloha i rukopis jsou výrobní podklady pro zhotovení danné zakázky tiskem. Každá tiskovina musí mít nějakou podobu, zákazníkovi se navrhují možnosti vytvoření výrobku, případně by tiskárna měla mít vzorníky. Zákazník dodává podklady, které se zkládají z textů a obrazků. Rukopis je text, který bude použit v tiskovině. Předloha je dvojrozměrný plošný předmět obsahující obrazovou informaci. V případě, že máme 3D předmět lze tuto předlohu zpracovat ve speciálním skeneru.

Předlohy dělíme jednak podle tónových hodnot na perové a tónové, podle barevnosti na jednobarevné a vícebarevné a podle podložky na odrazové a průsvitné.

Perová předloha je čárový, plošný obraz nebo text, který se skládá z jednotlivých čar, takovýá kresba je tvořena jedním tónem plně kryté barvy a většinou se jedná o text.

Tónová předloha se skládá z tónů určité barvy, různé velikosti. Jsou to přechody mezi jednotlivými barvami.

Odrazová předloha má obraz na podložce např. Z pápíru, fotopapíru, kartonu, lepenky nebo textilu, zkrátka na všem co může odrážet světlo.

Průsvitná předloha je kresba na průsvitné podložce jako je např. Film, fólie nebo sklo.
Perová i tónová předloha se dělí na jednobarevnou odraznou nebo vícebarevnou odraznou.
Pro dobrý výsledek je podmínkou dokonalá předloha, vhodný fotografický materiál, přesný reprodukční přístroj a důsledné dodržování technologie při zpracování.

Rukopis se dodává buď v digitální nebo analogové podobě. Nejlepší způsob dodání rukopisů je v digitální podobě. Lze využít přenos přes internet. Grafikovi se tak usnadní práce a zákazník ušetří. Rukopis se udává na přenosné médium v textovém editoru Word, Claris nebo T602. Text by měl být uložen ve formátu txt. Tento formát holého textu je čitelný pro všechny programy a všechny platformy počítačů. Text nesmí být nijak upravován, musí být z jednoho druhu, řezu a velikosti písma. Zákazník by měl spolu s médiem přinést otisk uloženého textu. Takto obdržený rukopis je připraven k tzv. sloupcové korektuře. Dále se text láme do stran a tomu se říká zalomení stran.

Žádné komentáře:

Okomentovat