Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

18b. Výrobní časový harmonogram pro časopisy a publikace. Formátové řady kotoučových papírů.

18b. Výrobní časový harmonogram pro časopisy a publikace. Formátové řady kotoučových papírů.


Časový harmonogram je rozpis časových termínů pro výrobu periodického tisku a neperiodických publikací.

Je součástí hospodářské smlouvy a stanoví tato závazná data:
dodání kompletních výrobních podkladů
zaslání první korektury a náhledu odběrateli
vrácení korektury a náhledu výrobci
zaslání druhé korektury a náhledu odběrateli
schválení do tisku
zahájení tisku a zaslání signálních výtisků odběrateli
zahájení dokončovací výroby
expedici.
Čím kratší je výrobní lhůta, tím přesněji musí být stanovené termíny dodržovány.

Sestavování výrobních harmonogramů
Sestavování výrobních harmonogramů jednotlivých zakázek probíhá podle těchto zásad:
vychází z dohody se zákazníkem – termín dodání
přihlíží k využití výrobních kapacit v jednotlivých střediscích a ke kvalifikaci pracovníků
přihlíží k zakázkám již dříve zařazených do výroby a zakázkám periodickým
průběh AK musí být sladěn s možnostmi zákazníka a počtem dnů na provedení jak v tiskárně, tak u odběratele, musí být optimální vzhledem k rozsahu a obtížnosti zakázky
ve středisku tiskových strojů je třeba přihlížet k využití formátu tiskových strojů
v zájmu plynulého průběhu výroby je třeba snížit na minimum tzv. mrtvé časy, kdy se na zakázce nepracuje a uplatňovat souběžný výrobní způsob, při kterém dochází k vzájemnému překrytí výrobních operací popřípadě výrobních fází
je nutné včas zajistit nestandardní druhy materiálů.
V průběhu výroby může dojít k odchylkám při plnění termínů z obou stran. Je třeba zajistit vzájemnou informovanost a snažit se o vyrovnání termínů v dalších fázích výroby. Při závažných posunech termínu je nutno písemně navrhnout změnu harmonogramu, popřípadě i změnu termínu dodání.
Formátové řady kotoučových papírů jsou nejčastěji podle řady RA, tzv. hrubé formáty.

Žádné komentáře:

Okomentovat