Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

26b. Podle čeho poznáme, jak je tampon tvrdý? Jak byla vytvořena elektrochemická řada napětí kovů?

26b. Podle čeho poznáme, jak je tampon tvrdý? Jak byla vytvořena elektrochemická řada napětí kovů?


Různé stupně tvrdosti tamponu jsou barevně rozlišeny.
Elektrochemická řada napětí kovů je řada kovů, byla vytvořená významným ruským fyzikálním chemikem N. N. Becketovem, řadí kovy dle hodnot jejich standardního elektrodového potenciálu. Na základě těchto hodnot lze pak získat cenné informace o vlastnostech kovů – především o jejich oxidačně-redukčních vlastnostech a o (z nich vyplývající) reaktivitě kovů – podle ní rozdělil Beketov kovy na dvě základní skupiny, na kovy ušlechtilé a neušlechtilé. Výhradní postavení v Beketovově řadě kovů má vodík, před ním se nacházejí kovy neušlechtilé(elektronegativní) a za vodíkem kovy ušlechtilé(elektropozitivní). Beketov takto kovy rozdělil na základě zkoumání reakcí kovů mezi sebou a chování kovů při reakci s kyselinami.

Žádné komentáře:

Okomentovat