Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

44, Kritéria pro stanovení výše výživného

Kritéria :

a /
schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (potencionalita příjmů – soud zkoumá, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepostupuje nepřiměřená majetková rizika, schopnosti=subjektivní stránka, možnosti=objektivní povaha-např. věk,zdravotní stav)


b/

odůvodněné potřeby oprávněného (především tzv. stav odkázanosti na výživu-neschopnost sám se živit, někdy i jiná skutečnost

Konkrétní rozsah :


1, stejná životní úroveň (VP mezi manžely, VP rodičů k dětem, popř. tzv. sankční výživné u rozvedených manželů)

2, slušná výživa (VP dětí vůči rodičům)

3, přiměřená výživa (VP mezi rozvedenými manžely, , příspěvek na výživu a úhradu nákladů neprovdané matce a těhotné ženě)

4, nutná výživa (VP mezi ostatními příbuznými)

Žádné komentáře:

Okomentovat