Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

72. Zakázané prostředky a způsoby vedení války (rozsudek MSD z r.1949 ve věci Korfského průlivu a rozsudek MSD Nicaragua vs. USA z r.1986)

válčící strany nemohou používat jakékoliv prostředky, i když by byly účinnější – vyplývá ze zásady právní regulace války a zásady lidskosti
pravidla kodifikována v Haagských úmluvách (1899, 1907) a Dodatkový protokol (1977) – - základní pravidla:
- zákaz používat zbraně, munici, materiál a způsoby vedení války, které by způsobovaly nadměrná zranění nebo útrapy – předmětem ochrany bojující (kombatanti)
- zákaz nerozlišujících útoků (kobercové bombardování) – chrání civilisty, modifikováno zásadou proporcionality (vyvažováno ziskem vojenské výhody), zakazuje rozsáhlé a nepřiměřené ztráty na civilním obyvatelstvu
- zakázané prostředky, které by mohly způsobit rozsáhlé škody na ŽP

vedení pozemní války
zakázané prostředky
- náboje lehčí než 400g, které jsou výbušné nebo zápalné
- střely dum-dum (zplošťují se)
- střepiny nezjistitelné v lidském těle RTG
- miny
- zápalné zbraně
- zbraně, náboje a látky způsobující nadměrné útrapy
- jedy nebo otrávené zbraně
- dusivé, jedovaté apod. látky, i bakteriologické
- nukleární a termonukleárními zbraněmi

zakázané způsoby vedené války proti osobám:
- zranění nebo zabití nepřítele, který složil zbraně nebo se vzdává, protože nemá prostředky k obraně
- prohlášení, že nebudou bráni zajatci
- použití proradnosti - zneužití dobré víry (zneužití bílé vlajky, předstíraní kapitulace, předstírání zranění...), ale povolená válečná lest (kamufláž, léčky, dezinformace)
- použití insignií neutrálních států, OSN a protivníka
- zneužití znaků Červeného kříže (půlměsíce, lva a slunce) apod. včetně vlajky parlamentářů
zakázané způsoby pro objektům:
- nebráněná města, vesnice a obydlí nesmí být napadena, ostřelována nebo bombardována (nekladou odpor, neobsazena ozbrojenými silami)
- nepřátelský majetek (soukromý i veřejný) – zničen jen pokud nutnost, plenění je zakázáno
- dovoleno bombardování vojenských objektů a hájených míst, mají být ale ušetřeny nemocnice, kostely, kulturní památky
- napadání sanitárních útvarů, nemocnic a demilitarizovaných zón
- hladovění civilního obyvatelstva jako způsob vedení války
- útočení na objekty nezbytné k přežití civilního obyvatelstva
- ochrana ŽP před rozsáhlými škodami

vedení námořní války
zvláštní pravidla vzhledem k cílům – zničení nepřátelského válečného loďstva, zabavení (nebo zničení) obchodního loďstva – pokud porušují blokádu)
je zakázáno:
- bombardovat nehájené přístavy, města… (i v případě, že jsou chráněna minovými poli),

dovoleno: vojenské budovy a závody, válečné lodi v přístavu
- plenění
- bombardovat nemocniční lodi i pozemní zařízení pro nemocnice
- užívat určitými způsoby samočinné podmořské miny
- napadat obchodní lodi, ledaže by samy útočily (soukromý majetek pak podléhá konfiskaci)
- nepřátelskou obchodní loď může ponorka potopit teprve, je-li zajištěna bezpečnost posádky a lodních dokumentů

vedení letecké války
válečné operace vedené leteckými silami nebo proti nim
zásady:
- zákaz bombardování za účelem terorizování civilního obyvatel, ničení soukromého majetku nevojenského charakteru, povinnost respektování kulturních, náboženských a kulturních památek, nemocnic
- zákaz bombardovat nehájená místa
- nedotknutelnost letadel parlamentářů
- předmětem útoku nemůže být letec, který pro záchranu života použije padák – neplatí pro příslušníky výsadkových jednotek
- opatřování informací pozorováním z vojenských letadel není vyzvědačstvím, nesmí být ale použito označení vojenských letadel znaky cizího státu

chemické, bakteriologické a jaderné zbraně
Ženevský protokol o zákazu používat ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředků (1925) (kodifikace obecně platného obyčejového MP)
konec 2. sv. války – jaderné zbraně – neexistovala MP úprava – použití zakazují nepřímo některé zásady obecného MP:
- zásada lidskosti
- zásada, že ozbrojený útok může být veden pouze proti ozbrojeným silám, ne proti civilnímu obyvatelstvu
- zákaz jedovatých plynů a podobných prostředků (jaderné – škodlivější)
- zákaz prostředků, které mohou způsobit rozsáhlé škody na ŽP
- zásada, že neutrální státy nesmějí být předmětem nepřátelských akcí (vliv i na okolní státy)
(1961) Deklarace o zákazu použití nukleárních a termonukleárních zbraní (přijata jen prostou většinou) – použití odporuje cílům OSN, je válkou proti celému lidstvu
trvají ale rozdílné názory států

zákaz některých konvenčních zbraní
1980 - Úmluva o zákazu nebo omezení určitých konvenčních zbraní, které mohou způsobit nadměrné zranění nebo mít nerozlišující účinky
Protokol I o zákazu použití zbraní se střepinami nezjistitelnými RTG paprsky
Protokol II o zákazu nebo omezení použití min a nástražných min
Protokol III o zákazu použití zápalných zbraní
1995 - Protokol IV o laserových oslepujících zbraních

Žádné komentáře:

Okomentovat