Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

62. Regionální organizace podle kapitoly VIII. Charty a odborné organizace přidružené k OSN

Charta OSN – různé odborné organizace ustavené mezivládními dohodami a mající širokou M odpovědnost v oblasti hospodářské, sociální kulturní, výchovy, zdravotnictví aj. budou přidruženy k OSN – dnes 18 přidružených organizací
- ekonomicko-finanční: IBRD (M banka pro obnovu a rozvoj), IMF (M měnový fond), IFC (M finanční korporace), IDA (M rozvojové sdružení), MO pro civilní letectví (ICAO), M námořní organizace (IMO), OSN pro pro průmyslový rozvoj (INIDO), WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví), GATT (Všeobecná dohoda o clech a obchodu) – nástupce WTO (Světová obchodní organizace) není přidružená k OSN
- vědecko-technické: Světová poštovní unie (UPU), Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Světová meteorologická organizace (WMO), Mezinárodní agentura pro atomovou energie (IAEA)
- sociální, zdravotní, kulturní : MO práce (ILO), Světová zdravotnická organizace (WHO), OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

M odborné organizace přidružené k OSN zůstávají nadále samostatnými MO, přijaly dobrovolně status odborných organizací OSN
OSN – právo koordinovat jejich činnost v souladu s dohodami o přidružení uzavřených jménem OSN Hospodářskou a sociální radou
zvláštní postavení – M agentura pro atomovou energii (IAEA) – předmětem činnosti mírové využívání jaderné energie, úzký vztah k udržování M míru a bezpečnosti – předkládá zprávy VS OSN a pokud je třeba tak i RB (hlavní odpovědnost za M mír a bezpečnost)
podobně jako odborné organizace má 3 hlavní orgány: Generální konference (všechny členské státy), Rada guvernérů (35 členů) a zaměstnance (včele generální ředitel)
organizační strukturu určují zakládací listiny, u všech podobná:
- nejvyšší orgán složen ze zástupců všech členských států, rozhoduje o základních otázkách činnosti, činí doporučení členským státům, ukládá úkoly podřízeným výkonným orgánům schvaluje M smlouvy v jeho sféře činnosti
- výkonný orgán – obvykle rada nebo výbor – schází se častěji než nejvyšší orgán, sloužen jen z některých členů (spravedlivé zeměpisné zastoupení, zvláštní zájmy, podíl)
- specializované výbory a komise – poradní orgány, zástupci státu a odborníci voleni ad personam
- administrativní orgán, úřad nebo sekretariát – plní správní a technické úkoly a technické funkce
M odborné organizace i jejich zaměstnanci – výsady a imunity podle Úmluvy o výsadách a imunitách odborných organizací z r. 1947
odborné organizace připravují a schvalují mnohostranné úmluvy, mezinárodní technická pravidla a doporučení a rozhodnutí
mezinárodní technická pravidla (standardy) – obvykle závazná pro státy, mimo těch, kteří prohlásí, že jimi dočasně nebo vůbec nebudou vázáni
př. MO pro civilní letectví
doporučení – různý obsah, nezávazná doporučení státům, návrhy na úpravy některých otázek smluvně aj., doporučení přijata celou členskou základnou – velký vliv na budoucí praxi států
rozhodnutí – otázky vnitřního života odborné organizace (rozpočet, přijímání členů, vytváření pomocných orgánů...) - právně závazná pro členské státy

partikulární MO oblastní a kolektivní sebeobrany
Charta OSN počítá s vytvářením partikulárních M oblastních organizací a nepřímo i se zřizováním MO kolektivní sebeobrany
podle čl. 52 - 54 Charty OSN – mají se zabývat udržováním míru a bezpečnosti v dané oblasti, vedle toho i otázky politické, sociální, kulturní aj.
optimum – členy všechny státy dané oblasti (OAS), za oblastní organizaci považováno OAJ/AU nebo Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (pokud ji chápeme jako MO)
partikulární (regionální) organizace nemusí být zároveň organizací oblastní podle kapitoly VIII Charty OSN – např. Rada Evropy není oblastní organizací
činnost MRO musí být v souladu s cíli a zásadami OSN
působí dovnitř regionu ne vůči třetím státům, nicméně RB je může použít pro donucovací akci pod svým vedením – nutné zmocnění RB
partikulární MO kolektivní sebeobrany zřízeny státy pro případ ozbrojeného útoku zvenčí – - př. Západoevropská unie, Organizace severoatlantické smlouvy, bývalá Varšavská smlouva
jsou tedy zaměřeny navenek, podle čl. 51 Charty musí ihned oznámit RB všechna opatření, která provádějí při výkonu práva sebeobrany, musí je zastavit, pokud RB sama učinila opatření k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti
v poválečné praxi státy vybavily některé regionální organizace i prvky kolektivní sebeobrany (př. OAS) a naopak (př. Organizace severoatlantické smlouvy) – smíšený typ organizací

Žádné komentáře:

Okomentovat