Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

70. Regulace zbrojení a odzbrojení

Charta OSN neobsahuje požadavek odzbrojení, ve čl. 26 uložila RB, aby za pomoci Vojenského štábního výboru vypracovala plány regulace zbrojení (nerealizováno)
jen obecně vyjádřený záměr dosáhnout odzbrojení – naproti tomu velmi tvrdá odzbrojovací opatření proti Německu a Japonsku
1947 - OSN zřídila vícero odzbrojovacích komisí - neúspěch
1959 - FR, USA, SSSR, UK - zřízen desetičlenný výbor – postupně rozšiřován a 1979 přejmenováno na Konferenci o odzbrojení – v samotné věci všeobecného a úplného odzbrojení neučiněn žádný výraznější pokrok, úspěchy v dílčích aspektech (regulace zbrojení)

regulace zbrojení, jaderné zbraně
v této oblasti vůbec první smluvní úpravy regulace zbrojení
Smlouva o částečném zákazu jaderných pokusů (1963) – zakázány pokusy s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou, ale také podzemní zkoušky, kde dochází k úniku radiace na cizí území
ekologický záměr:
- 1959 - Smlouva o Antarktidě
- 1967 - Kosmická smlouva
- 1971 - Smlouva o zákazu umisťování JZ na mořském dně a jeho podzemí

1968 - Smlouva o nešíření jaderných zbraní – jaderné mocnosti se zavazují nepředat nikomu tyto zbraně, nejaderné mocnosti závazek neusilovat o jejich získání) - nepodepsali Francie, Čína, Indie, Pákistán
1967 - Smlouva o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe – vytvoření bezjaderné oblasti
smlouvy o omezení strategického zbrojení - mezikontinentální jaderné rakety:
USA a SSSR - SALT 1 (1972) – omezení odpalovacích zařízení na zemi a ponorkách
ABM (1972) - omezení systému protiraketové obrany (zánik 2002 - USA – protiraketový deštník)
SALT 2 (1979) - omezení strategických útočných zbraní – USA nepodepsaly
konec studené války - START treaties (3x) – snížení a omezení strategických zbraní
Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek (1996) - kontrolní a inspekční systém, dosud nevstoupila v platnost

bakteriologické a chemické zbraně
1925 - Ženevský protokol o zákazu chemických a bakteriologických zbraní - po 1. sv. v.
1972 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických, biologických a toxinových zbraní a o jejich zničení - revize této úmluvy byla projednávána na mnoha konferencích -1986 - dohoda o dalším prohloubení
první odzbrojovací smlouva postihující celou skupinu zbraní
zákaz použití bakteriologických zbraní – kogentní norma – vyjádřeno ve statutu Mezinárodního trestního soudu
užití chemických zbraní: 1. sv. válka - Itálie v Etiopii, Korea, Vietnam, Afghánistán
po studené válce: 1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení - stává se kogentní pravidlem, vyjádřeno i ve statutu ICC (1998)

Konvenční zbraně, zákaz určitých typů zbraní
trend humanizace válečného konfliktu (od 19.století)
snaha zamezit užívání zbraní, které jdou nad rámec zlomení odporu ozbrojeného protivníka a naopak působí zbytečně jeho utrpení
1981 - Úmluvy o zákazu a omezení užívání některých konvenčních zbraní působících nepřiměřené utrpení nebo mající nerozlišující účinky – rámcová úprava, specifikace protokoly
dohled M výboru Červeného kříže
samostatná problematika: běžné nášlapné a protipěchotní miny (Afghánistán, Korea)
1997 - Úmluva o zákazu používání protipěchotních min, jejich hromadění, výroby a přepravování, jakož i o jejich zničení - odstraňování minových polí, nevztahuje se na protitankové a námořní
ICC – zákaz používání zbraní, střel, materiálů nebo způsobů vedení války, působící nadměrnou újmu nebo utrpení
+ případně zmínit M terorismus

Žádné komentáře:

Okomentovat