Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

68. Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu

MSD je pokračovatelem SDMS
orgán OSN – případné změny statutu podléhají stejným podmínkám jako změny Charty (nutný souhlas stálých členů RB), to se ale netýká jednacího řádu (přejímá sám MSD)
složení: 15 soudců (max. 1 z 1 státu) – voleni RB a VS (odděleně, potřeba absolutní většiny), funkční období 9 let (obnova po třetinách), možnost znovuzvolení

sporné řízení
příslušnost MSD zásadně fakultativní – kompromis (smlouva o předání sporu MSD), nebo obecná smlouva o řešení sporů, forma kompromisní doložky (součást smlouvy), forma jednostranného opčního prohlášení (recipročně)
dvůr rozhoduje na základě MP:
- předně M smlouvy – možnost derogace dispozitivní obecné normy
- obyčejové obecné MP
- obecné zásady právní
- jako podpůrný prostředek – precedenty, nauka MP
- pokud strany souhlasí může rozhodnout podle ekvity

rozsudek pro sporné strany závazný a konečný (pouze mimořádné opravné prostředky) – - v případě neplnění se druhá strana může obrátit na RB, která může přijmout opatření k vykonání rozsudku – směřuje k zajištění M míru a bezpečnosti (není exekuční orgán MSD)
rozsudek musí být odůvodněn, možnost separátního vóta
pokud vznikne dodatečný spor o výklad rozsudku – soud na žádost podá autentický výklad

posudky MSD
Dvůr oprávněn podávat posudky na právní otázky na žádost VS a RB OSN – posudky mohou vydávat i jiné orgány OSN a odborné organizace souvisejících s jejich činností na základě zmocnění VS
posudky Dvora právně nezávazné – morální váha, většinou se jimi orgány a MO řídí

Žádné komentáře:

Okomentovat