Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Státní symboly České republiky

Českých státních symbolů, je celkově 7:

1) Velký státní znak
2) Malý státní znak
3) Státní barvy (trikolora)
4) Státní vlajka
5) Vlajka prezidenta republiky
6) Státní pečeť
7) Státní hymna – Kde domov můj?


1) Velký státní znak
Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem se zlatou korunou a červenou zbrojí.
2) Malý státní znak
Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou.
3) Státní barvy
Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí.4) Státní vlajka
Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.
5) Vlajka prezidenta republiky
Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.
6) Státní pečeť
Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis "ČESKÁ REPUBLIKA".
Pečetidlo státní pečeti uchovává president republiky.
7) Státní hymna
Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla "Kde domov můj". Poprvé zazněla ve hře Fidlovačka.


Ostatní symboly, které nejsou zakotveny v ústavě:
1) České korunovační klenoty – především Svatováclavská koruna
Svatováclavská koruna je historickým symbolem Českého státu. Byla zhotovena pro korunovaci českého krále Karla IV., která se konala  1.září 1347. Pro její vytvoření bylo zřejmě použito kamenů z původní přemyslovské koruny. Koruna nikdy nebyla ve vlastnictví krále, byla mu pouze svěřena. Koruna bývala umístěna na lebce sv. Václava. Nyní je uložena v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
2) Národní strom – Lípa srdčitá

Žádné komentáře:

Okomentovat