Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Občan státu - Jak se člověk stane občanem státu?

Poučení najdeme v základním zákonu státu - v ústavě (konstituci).

ÚSTAVA
Čl. 12
1. Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon.
2. Nikdo nemůže proti své vůli zbaven státního občanství.

Občanem našeho státu se stává člověk narozením, když je alespoň jeden z rodičů občanem České republiky. Státní občanství je právním vztahem občana k danému státu. Z tohoto vztahu vyplývají práva občana a jeho povinnosti vůči ostatním lidem a vůči celku.

Výhody spojené s českým státním občanstvím:
1) stát se stará o bezpečnost svých občanů
2) stát pomáhá řešit jejich sociální problémy
3) stát zajišťuje zdravotní péči občanů
4) stát zabezpečuje vzdělání občanů
5) stát chrání jejich životní prostředí
6) stát chrání jejich majetek, podnikatelské a jiné oprávněné zájmy

Za to stát požaduje:
1) aby občané plnili své povinnosti vůči státu (např. dodržovali zákony, přispí¬vali do státní pokladny svými daněmi a poplatky)
2) vykonávali vojenskou službu apod.
Občanem České republiky se může stát cizinec tehdy, když:
1) má nepřetržitý trvalý pobyt alespoň 5 let na našem území a byl propuštěn ze státního svazku cizího státu
2) nebyl v posledních pěti letech odsouzen pro úmyslný trestný čin
3) prokáže znalost českého jazyk

Žádné komentáře:

Okomentovat