Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Občanské sdružování v rámci státu - politické strany

Strany, které v parlamentních volbách získají více než 5 % voličských hlasů, se dostávají do posla¬necké sněmovny parlamentu. Platí pravidlo, čím více hlasů získají, tím více svých zástupců (poslanců) mají ve sněmovně. Vítězná strana většinou nemívá v poslanecké sněmovně početní převahu, která je nutná k prosazení zákonů. Proto musí ke spolupráci přizvat poslance jiných politických stran, které mají podobný program.

Strana s největším počtem získaných hlasů zpravidla dostane za úkol sestavit novou vládu (před¬sedou vlády bývá předseda této vítězné strany). Pokud tato strana přizve do vlády zástupce politických stran s podobným programem, vytvoří s nimi tzv. koaliční vládu. Výjimkou ve světě i u nás nebývají ani menšinové vlády, kdy strana pověřená sestavením vlády nemá v poslanecké sněmovně početní převahu a k prosazení zákonů musí získat podporu některé z dalších parlamentních stran.

Podle programu lze politické strany rozdělit zhruba na strany křesťanské, liberální, sociálně demokratické, nacionalistické, popř. jiné.

Strany, které mají své členy ve vládě, se nazývají koaliční strany, ostatní parlamentní strany většinou tvoří tzv. opozici.

Žádné komentáře:

Okomentovat