Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

21a): Drahé kovy, jejich vlastnosti, použití ve šperkařství

A) Drahé kovy:
- 1)zlato
- 2)stříbro
- 3)platina
- 4)platinové kovy


Zlato (Au)
- TT: 1063°C
- Hustota: 19,30 g/cm
- Barva: žlutá, má vysoký kovový lesk
- Vlastnost: velmi měkké, tvárné, je nejkujnější a nejtažnější kov na zemi, na vzduchu je stálé, dobře slévatelné, vodivé.
- Rozpustnost: v lučavce královské(směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové, v poměru 1:3), kyanidu draselném a sodném a ve rtuti.
- Výskyt: ryzí v podobě šupinek,zrnek, keříčků a valounků, v přírodě na křemičitých žilách, na mořském dně-získání př. Rýžováním, kyanidové lázně.
- Naleziště: Jižní Afrika, Amerika, Rusko, Austrálie. Čechy: Jílové u Prahy, Kašperské hory, Zlaté hory.
- Použití: do šperků, ve zdravotnictví, na galvanické pokovování, v mincovnictví, v chemickém průmyslu.


Stříbro(Ag)
- TT: 960,5°C
- Hustota:10,50 g/cm
- Barva: stříbrobílá, má vysoký kovový lesk.
- Vlastnosti: je velmi kujné, tažné, je nejlepší vodič tepelné a elektrické energie. Na vzduchu je stále, ale působením sirných par černá. Dobře se slévá s Pt, Au, Pd, Cu, Zn.
- Rozpustnost: v kyselině dusičné, koncentrované sírové, ve rtuti, v kyanidu draselném a sodném.
- Výskyt: ryzí, nejobvyklejším tvarem jsou drátky,keříčky a šupiny. Často se nachází v rudách, jako je leštěnec stříbrný a olovnatý. Také se nachází v rudách společně se zlatem.
- Naleziště: Mexiko, Peru, Argentina, Japonsko. Čechy: Příbram, Kutná Hora, Stříbro.
- Použití: ve zlatnictví, v chemickém a strojním průmyslu, v elektrotechnice.


Platina (Pt)
- TT: 1773°C
- Hustota: 21,50 g/cm
- Vlastnosti: na vzduchu je stálá, je kujná, tažná, měkká, houževnatá, dobře se slévá, pájí a sváří. Je dobrý vodič elektrického proudu.
- Rozpustnost: v horké lučavce královské.
- Výskyt: v podobě zrnek, hrudek a šupin. V ryzím stavu se vyskytuje málo, nejčastěji je ve spojení s ostatními platinovými kovy.
- Naleziště: Kolumbie, Ural, Kanada, Austrálie, Jižní Afrika
- Použití: na šperky, v letectví, v chemickém průmyslu a vlékařství.


Platinové kovy
- Palladium
- Rhodium
- Ruthenium
- Iridium
- Osmium


B) Drahé kovy – užití v technice

Smaltování-emailování

- Smalt je sklovina z křemenné moučky, zbarvené různými kovovými kysličníky.
- Tavící teplota: mezi 400-800°C
- Rozmělněný smalt se nanáší špachtlí na očištěný a odmaštěný povrch kovu. Pálí se v pecích.
- Brousí se a leští leštícími pastami.
- Rozdělení do tří skupin:
- A) JAMKOVÝ SMALT
- B) BUŇKOVÝ SMALT
- C) EMAILOVÁ MALBA
- Rozeznáváme smalty: průhledné, průsvitné, neprůhledné.
Inkrustace

- Inkrustace je vkládání měkčího kovu do kovu tvrdšího.
- Do povrchu tvrdého kovu se rýtkem vyryje ornament. Rýha je ve tvaru klínu.Do těchto upravených rýh se vloží tenký drátek z měkčího kovu a zaklepe se do rytiny.
Niello

- Podobná tech. Smaltu, kdy se místo skloviny používá černá slitina.
- Slitina je křehká a drtí se na jemný prach, který se zahustí a vkládá se do rýh.
Filigrán
- Různě splétané jemné stříbrné nebo zlaté drátky (hladké, tordované, zrněné) ve volných tvarech nebo letované na podklad.
Granulace
- Natavení zlatých nebo stříbrných zrnek (kuliček) na homogenní podklad, využívající povrchového napětí roztaveného kovu a práškového dřevěného uhlí jako média.
- Užívala se nejpozději od 2. tisíciletí př.n.l. k dekorativnímu krytí ploch.
Plátování

-Ve šperkařství pokrývání předmětů zhotovených z běžných kovů tenkou vrstvou jiného kovu – zejména stříbra nebo zlata, která je zakrývá buď celé nebo jen zčásti a vytváři tak ornamentální výzdob.
- Plátování bylo užíváno již v pravěku.

Cizelování
-Finální úprava povrchu a tvaru uměleckých výrobků z kovů, zajišťující tvarovou a obrysovou přesnost (reliéfy litých mincí a medailí) a ušlechtilost povrchu použitím například dlátek, rydel, pilníků, raznic, lešticích prostředků

Žádné komentáře:

Okomentovat