Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

19a): Dřevěné stavby obytné, hospodářské / 19b): Dřevěné stavby sakrální

Dřevěné kostely v českých zemích

-problematika dřevěných kostelů je velice široká
-dle písemných pramenů se zdá,že kostel stavěný ze dřeva neměl takovou hodnotu jako kamenný
-to že dřevěný kostel byl menší hodnoty,stvrzuje i skutečnost,že byl považován za majetek movitý a podle toho se s ním i skutečně zacházelo
-v případě potřeby mohl být i přenesen na jiné místo,bez toho aby musel být znovu vysvěcen
-v začátcích křesťanství v českých zemích se stavěl dřevěný kostel velice často,kde to bylo potřeba vybudovat stavbu vhodnou k vybudování kultu nově přijatého křesťanství

Dřevěné kostely na velké Moravě
--začalo pronikat již koncem 8.stol.
-s příchodem nového křesťanství vyrůstala též potřeba nových sakrálních budov k provozování kultu
-o prvních velkomoravských kostelů toho víme velmi málo
-objevy v 2. polovině 20. stol však odkryly poměrně velké množství kamenných kostelů
-lze předpokládat,že dřevěný kostel tu musel být hlavně samostatných počátcích častějším zjevem než kamenný
-je možné,že spolu křesťanskými misionáři přicházeli na Moravu též stavebníci,kteří byli schopni stavět kostely z kamene
-za první kostel bývá považována stavba na Levém Hradci
-o vzniku prvního kostela právě zde nás informuje již Kristián,stejně jako listina Zpyhněvova z 1215-40
-vzhledem ke zdejší stavební tradici,kdy tu byla známa pouze stavba dřevěná(kdy byli nalezeny zbytky knížecího paláce,který byl na kamenné podezdívce roubený ze dřeva),dá se předpokládat že i tento první kostel na území Čech byl dřevěný

Kostel Božího těla v Gutech
-za jedním z nejstarších dřevěných kostelů na českém Těšínsku
-kostel je vzdálen světskému ruchu,leží stranou dnešní zástavby a od svého vzniku zůstal v nezměněné podobě
-byl postaven na náklad obce postaven roku 1563
-je jednolodní,plochostropý
-stavbu prováděli pravděpodobně místní tesaři a použili stoleté kameny ctihodných rozměrů
-z původních 3 zvonů ve věži se dochoval pouze nejstarší z r.1565
-kostel byl stavěn v období reformace a sloužil protestantským bohoslužbám
-nejvzácnější památkou je nástavec hlavního oltáře,který byl zhotoven 1591 patrně v Těšíně
Pavlač zabírá jak západní tak jižní stěnu lodi a je bohatě zdobená lidovou renesanční dekorativní malbou i řezbou,kterou zhotovil lidový umělec Štěpán Sova z Nebor
-s výročím kostel prošel generální opravou,trámový srub byl opatřen kamennou podezdívkou,uvnitř položili kamennou dlažbu
-v povalečném období prošel několika opravami,celková obnova včetně střechy a stropů
-kostel je udržován v dobrém stavu oproti jiným
-v roce 2001 byl z něho ukraden nezajištěný gotický zvon
-šindelová stříška je velmi nízká,hlavní portál je ještě nižší,orámovaný mohutnými trámy
-uvnitř je natěsnáno skutečné muzeum lidových řezbářských a malířských výtvorů
-kostelík v Gutech je nesmírně významnou kulturníce památkou


Kostel sv.Bartoloměje v Třanovicích
-vznikl pravděpodobně až kolem poloviny 15. stol.
-Filiální kostel zasvěcený sv. Bartoloměji se poprvé zmiňuje v r. 1652,kdy patřil protestantům a teprve 1654 jim byl odejmut a předán katolíkům
-kostel byl postavený celý ze dřeva
-jeden nový obvyklí oltář na zděný obětní stůl,strop i podlaha byly z desek,lavice pro majitele vesnice stála před oltářem
-v presbytáři byla ještě dřevěná kazatelna na evangelní straně,na stejné straně byla i dřevěná křtitelnice,uzamčená na zámek
-dřevěná sakristie byla malá a velmi úzká,měla jedno malinké okénko a obyčejné dveře
-uvnitř kostela byl jeden chór
-věž byla přistavěna ke kostelu,kolem kterého byl zakrytý ochoz se šindelovou stříškou
-v kostele nebyli žádné pamětihodnosti ani obrazy,hřbitov je obehnán deskovým plotem
-uvnitř kostela byl jen jeden oltář,starodávně pomalovaný na černo a částečně pozlacený
-na oltáři byl obraz se spodobněním sv. Bartoloměje,nad kterým byl ještě menší obraz na plátně namalovaný obraz Matky Boží
-ze dřeva byla i kazatelna,také černě pomalovaná a vyzdobená řezbami
-byl uzavřen,poté co jej komise uznala za nezpůsobilý k bohoslužbám
-kostel byl provizorně opraven,spodní trámy stěn byly vyměněny,stěny byly opraveny,úplně znova bylo potřeba postavit věž a střechu kostela
-starý kostel zakoupil v r. 1903 Karel Kokotek,místní rolník a celý jej rozprodal jako palivové dřevo

Kostel všech svatých v Třinci-Konské
-již v r. 1447 byl Konské farní kostel,o kterém až do poloviny 17.stol. nemáme žádné bližší údaje
-pravděpodobně pocházel ze začátku 15. stol. nebo druhé poloviny14.stol.
-celý kostel byl uvnitř pomalovaný,dlažba z cihel
-sakristie na evangelijní straně byla postavena ze dřeva a byla světlá
-chór v podobě dlouhé pavlače byl pofél dvou stran kostela
-kazatelna byla ze dřeva,vyřezávaná na evangelní straně
-na dřevěné zvonici byl jediný zvon
-stará dřevěná márnice měla dobrou střechu,před hřbitovem stál dřevěný kříž
-v r.1758 se kostel už rozpadal a proto byl stržen a nákladem církevní byl postaven nový zděný kostel převážně z cihel


-existují i kostely,které byly postaveny v minulém století např. sv. Anny,který je v Rožnově pod Radhoštem,postaven podle plánů barokního kostela ve Větřkovicích,který vyhořel
-další kostel z tohoto kraje je např. sv. Cyrila a sv. Metoděje na vrcholu Radhoště,je postaven v byzantském slohu

-celo dřevěné,nebo alespoň z části dřevěné kostely jsou k vidění na vesnicích sice zřídka,ale přece
-několik unikátních dřevěných kostelů je také v našich skanzenech (Veselý kopec,Rožnov pod Radhoštem)
-roubené kostely patří většinou k chráněným kulturním památkám,jimiž se můžeme chlubit i v zahraničí
-většina těchto kostelů byla vymalována lidovými tvůrci jednoduchými ornamenty

Žádné komentáře:

Okomentovat