Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

10. Příkazy způsobující přenos řízení, příkaz break, příkaz continue, příkaz return, příkaz skoku, návěští.

příkazy break a continue:
break;
Příkaz break může být použit v tělech cyklů (while, do-while, for) a v těle příkazu switch, přičemž jeho použití způsobí okamžité opuštění cyklu (nebo příkazu switch). Jde tedy vlastně o skok na první příkaz za cyklem.

continue;
Příkaz continue, na rozdíl od break, může být použit pouze v tělech cyklů a způsobí okamžité započetí dalšího cyklu.

Příklad:
while (1)
{ c = getch();
// do c se načte znak z klávesnice
if (c==27) break;
// pokud je stisknuta klávesa ESC, je cyklus ukončen
if (!isalpha(c)) continue;
// není-li znak písmeno, začne se provádět znovu tělo cyklu,
// takže už nedojde na...
putch (c); // ...vytištění znaku
}

Příkaz return(zkopírován z otázky č. 1):
Provádění funkce je ukončeno po vykonání posledního příkazu těla funkce, ale v takovém případě není možné odhadnout, jakou hodnotu funkce vrátí(stejně jako u proměnné do které není po deklaraci nic zapsáno). Proto se používá příkaz return.

return výraz;
Tento příkaz způsobí okamžité opuštění funkce, ve které je použit. Hodnota nepovinného(pokud je funkce typu void, používá se return; bez parametrů) výrazu je pak návratovou hodnotou funkce. Pokud výraz neuvedeme, bude návratová hodnota předem neurčitelná.

Příklad:
int secti (int a, int b)
{ return a+b;
}

V příkladu je nadefinována funkce, která vrací součet dvou čísel. Typ její návratové hodnoty je určen jako int, stejně jako typy obou parametrů funkce. Po předání řízení funkci se hned začne vykonávat příkaz return, který funkci ihned ukončí a jako výsledek po jejím volání vrátí součet hodnot předaných parametrů.

Příkaz skoku, návěští(zkopírováno z otázky č. 8):
příkaz skoku goto
Použití goto se lze vždy vyhnout, a proto se používá pouze v ojedinělých případech, kdy by se program bez jeho použití značně znepřehlednil.

goto návěští;
.
.
.
návěští: příkaz;
Provedením příkazu goto se vykonávání programu přesune na příkaz, před kterým je uveden odpovídající identifikátor návěští následovaný dvojtečkou. Návěští nemusí být předem deklarováno, a protože pro návěští je vyhrazen vlastní jmenný prostor, mohou být jejich identifikátory shodné s identifikátory obyčejných proměnných.

Žádné komentáře:

Okomentovat