Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A JEJÍ PREZENTACE

12. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A JEJÍ PREZENTACE

12.1. Postup při vypracování závěrečné zprávy

a) Vrátit se na začátek procesu marketingového výzkumu
- cíle výzkumu, jaká data bylo určeno získat
- jiné pohledy - nové skutečnosti mohou změnit vnímání problému

b) Musí se pracovat s informacemi, které jsou k dispozici
- nelze něco doplňovat, napravovat
- nejnákladnější je sběr informací, je obtížné ho opakovat
- příprava je důležitá

c) Zpráva má posloužit
- dát informace k rozhodování
- odpovědnost při sběru, zpracování a interpretaci dat

d) Zpráva má být srozumitelná a přehledná
- logická struktura, uspořádat přehledně jednotlivé kapitoly
- rozlišit informace základní a detailní
- opřít se o definici problému, o hypotézu, o cíle
- co potvrdila, co vyvrátila , co přinesla nového

e) Požadavky na zprávu
srozumitelnost popis grafů a tabulek
definice odborných problémů uvedení pramenů a dat

12.2. Prezentace zprávy

Konečná etapa marketingového výzkumu, která má za cíl přesvědčit o realizaci navržených doporučení a odpovědnosti tvůrců předkládané zprávy. Je i zpětnou vazbou a kontrolou.

Věcný obsah prezentace
1. definice marketingového problému
2. rámcový přehled metod
3. přehled získaných údajů - nebo příklady
4. hlavní souhrnné poznatky
5. vysvětlení jak výsledky výzkumu ovlivňují marketingová rozhodnutí a promítnou se do
činnosti celého podniku
6. Jasně formulovaný a definovaný přínos výzkumu

Forma prezentace - nejlépe odpovídá - ústní forma s využitím techniky
- předání písemných materiálů

Přesvědčovací projev
a) působí na rozum a emoce
b)vede k činu
Příprava - místo - vybavení, velikost

- podmínky pro prezentaci - světlo, technické vybavení, čas
- posluchači - počet, vzdělání, povolání, motivace
- projev a jeho zaměření a skladba
- úvod - posluchači, tréma, atmosféra (10 % času)
- hlavní část - argumentace (85 % času)
- závěr - shrnutí ( 5% času)


Prezentace má : - přesvědčivým, názorným a autoritativním způsobem prezentovat výsledky
- napomoci transformaci závěrů zprávy do praktické činnosti podniku
- předpokládat že, řadě spolupracovníků se nebude líbit
- bude vyžadovat změnu - dostatečně silný a výmluvný podnět
- identifikace pracovníků se změnou, jen formální přijetí
- internalizace znamená ztotožnění se změnou


12.3. Vlastní vystoupení

doplňující zásady manažerského vystoupení

1. vstaň - upozornění, uvidíš lidi, prokrví se ti mozek
2. než vstaneš - kontrola obleku, materiálů,
3. nikdy plně čtený projev
4. znát dvě věci - publikum
- předmět vystoupení
5. mluv osobně - „mělo by se“, pan Novák udělá
6. komunikace je i naslouchání
kdyby lidé naslouchali tomu co říkají,
mluvili by méně
7. chceš přesvědčit - sám věř, buď seriózní a stručný
8. Zdál se ti nějaký projev krátký
9. humor uvolňuje
10. urazíš - li někoho - omluv se!
11. útok na tebe - věcný problém
12. předseda chyby bere na sebe - přeřeknutí, přeslech, špatná interpretace
13. předseda - konfliktní případy bere naposled
- umí dělat závěry
- trpělivost, dobrá příprava i s kolegy v
sále, chladná hlava, diplomacie, - nepře se s hysterikem
- nepře se nikdy s blbem - posluchači by
si nemuseli všimnout rozdílu
14. je normální, že jednání má obtíže
15. posluchači straní slabšímu - při napadení nemůže předseda použít tvrdý protiúder

Schéma zpracování závěrečné zprávy z výzkumu

Žádné komentáře:

Okomentovat