Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

13b. Flexotisk.

13b. Flexotisk. Jednotlivé druhy tiskových strojů a jejich základní části, potiskované materiály flexotiskovou technikou.


lexotisk patří do skupiny tisku z výšky. Je to typická a tradiční obalová tisková technika, v současné době je však flexotisk jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících tiskových technologií. Využívá vlastnosti původního gumového štočku, který dobře přijíma a v tlaku dobře odevzdává barvu nízké viskozity, dále vlastnosti lihových barviv, které rychle zasychají. Dnes všechny tyto vlastnosti přinášejí pružné fotopolymerní štočky, vodou ředitelné a UV barvy. Neustále se zdokonalují konstrukce tiskových strojů, objevují se novinky v technice i technologii tisku.Princip flexotisku se stále zdokonaluje. Díky konstrukčnímu řešení barevníku, ale především díky stále lepší rozlišovací schopnosti a dalším vlastnostem tiskové formy se podstatně zlepšila reprodukční kvalita tisku. Tisk jemných pérovek, písma a především náročnějších vícebarevných předloh se zařazuje flexotisk v kvalitě vedle ofsetu a hlubotisku.

První flexotisk vznikl v Německu roku 1890, kde byl prvně využíván firmou Sperling na potisk balících papírů, obalů. Tiskovou formu tvořil vyřezávaný gumový válec (gumotisk). V Anglii firma Bibby Sarin and Son si nechávají patentovat ,,anilínový lis“. Po 2. sv. válce, stoupá význam gumotisku jako obalové techniky, objevují se nové konstrukce kotoučových strojů s dvěma až čtyřmi tiskovými jednotkami s poměrně velkými výkony. Rychlé schnutí anilínových barev umožnilo následné rychlé zpracování potištěného papíru. Začíná se objevovat i potisk různých materiálů jako jsou sáčky, pytle, později pytle. Do první poloviny 20. století je flexotisk zařazován k podřadnějšímu tisku. Nejvýznamnější rolí v rozvoji sehrála tisková technika v potiskování papírů pro obalové účely. Název, který známe dnes se začal používat od roku 1952, kdy americka společnost usiluje o nový název pro tuto tiskovou techniku. 2. polovina 20. stol. Vzniká ve Švýcarsku a Německu vzniká název Flexotisk. Největší změny v kvalitě flexotisku začaly v 2. polovině 20. století.

Při tisku je tisková barva řídké tekuté konzistence ze zásobníku barvy přenášena ponorným válcem nebo raklovou komorou na povrch rastrového - aniloxového válce.Aniloxový válec nanáší barvu na povrch pružné tiskové formy, ta je připevněna na formovém válci. Z formového válce se přenáší obraz na potiskovaný materiál, což je arch nebo nekonečný pás tlakem, který proti formovému válci vyvozuje tlakový válec.

Podle produkce dělime flexotiskové stroje na koutočové, archové a kombinované.
Kotoučové stroje dělíme podle konstrukce tiskové jednotky:
a) za sebou – in line: tříválcová: formový, tlakový, rastrový válec
- Uspořádání tiskových jednotek umožňuje rychlou výměnu tiskových forem nebo celého formového a rastrového válce
- Nastavení polohy válců automatizováno
- základní poloha s přesností 0,1 mm
- nastavení tlaků s jemností až 0,001 mm
- Samostatné pohony obou stran tiskové jednotky umožňuje seřizovat jejich vzájemnou rovnoběžnou polohu, diferencovat tlak všech tří válců – podle tloušťky potiskovaného materiálu a charakteru tištěného obrazu. Potisk papírů, kartonů. Etikety, tapety, krabičky papírové sáčky…

b) nad sebou: Například - novinové stroje (USA) - v porovnání s ofsetem levnější tisk vysokých nákladů.

c) satelitní uspořádání: uspořádání:
- centrální tlakový válec
- 4, 6, 8 a více formových válců
- 4, 6, 8 a více rastrových válců
Formový válec: ocel, slitina niklu
- monolitický
- trubkový
- sleevy
Tlakový válec: ocelová trubka
- u satelitů je válec temperován vodou, při rozjezdu zahříván, v průběhu tisku ochlazován 30 - 35°C.
To umožňuje:
- tisk náročných vícebarevných motivů na průtažné materiály:
- plastové fólie.
- umožňuje rychlou přestavbu stroje
- krátké přípravné časy
- lze nastavit optimální tlaky mezi válci tiskové jednotky s jemností 0,001 mm
Potisk flexibilních materiálů – polyetylén, PVC, polypropylén, celofán, Al fólie.

Flexotiskové archové stroje
Současné koncepce strojů (BOBST MARTIN) – s velkou šíří formového válce a značnou produkcí mohou být doplněny logistickým a paletizačním programem. Nabízí celou řadu novinek:
Nakladač:
- neobsahuje savky a botku jako v ofsetu, nakládání je prováděno spodem vakuovým podtlakem a transportních válečků
- nedochází k deformaci vlnité lepenky zabraňuje se tak slisování lepenky
- snížení pevnostních charakteristik archu
- umožněna korekce dráhy archu.

Kombinované stroje dělíme na:
Vícefunkční kotoučový tisk
- kombinace ofsetového tisku, flexotisku, hlubotisku, sítotisku, nepřímého knihtisku
s číslováním, výsekem a UV v tisku cenin
- umožňuje tloušťku nánosu speciálních druhů ceninových a metalických barev
- stroj kombinuje tyto technologie na ceninovém produktu v jediném průchodu
stroje
- sítotisková jednotka může být zařazena variabilně
flexotisk - provádí lakování, přítisk další barvy textové nebo speciální ceninové .

Inline výroba
- flexotisk před ofsetovým tiskem podstatně rozšířil aplikační možnosti
- nabízí nanášení intenzivnějších barev a laků s vyšší tloušťkou vrstev - ideální doplnění
ofsetu s přesnou reprodukcí nejmenších detailů
- Inline úprava pro obaláře na tisk etiket a obalů, karton o tloušťce 1 mm.
Flexotiskem lze potiskovat:
laminované flexibilní fólie, obaly pro potravinářský průmysl, plastové samolepky a papírové sáčky.

Žádné komentáře:

Okomentovat