Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12a. Zhotovení tuhých vazeb.

12a. Zhotovení tuhých vazeb. Výroba tuhých vazeb, charakteristika tuhých vazeb, druhy tuhých knižních vazeb, zhotovení knižního kompletu, zhotovení knižního bloku, dokončování knižních vazeb.


Tuhá vazba je spojení knižního bloku s deskami z tuhé lepenky nebo plastů.

Druhy knižních vazeb:
V7 tuhá vazba s kombinovaným potahem, poloplátěná vazba s deskami potaženými papírem, hřbet je potažen plátnem nebo jiným vhodným materiálem. (může být hřbet, rožky, lišta)
V8 tuhá vazba s nekombinovaným potahem ,celoplátěná
V8a tuhá vazba s nekombinovaným potahem laminovaná
V8b tuhá vazba s nekombinovaným potahem papírová
V8c tuhá vazba s nekombinovaným potahem z jiného materiálu (baladek, velur..)
V9 tuhá vazba s deskami z plastu ztuženými, vazba s deskami z plastů ztužených neměkčenou folií PVC nebo lepenkou.
V9a tuhá vazba s deskami z plastu neztuženými

Zhotovení knižního kompletu – kniž. komplet jsou snesené složky doplněné o přílohy a předsádky.

1.Převzetí tisku – Mistr nebo pověřený pracovník v knihárně zkontroluje podle visaček stav palet a namátkově přepočítá zda je správný počet archů včetně přídavků pro knihárnu.

2.Řezání archů papíru – Před řezáním se musí archy zestohovat, střásají se k nakládacím stranám, aby se tisk na arších kryl. Střásá se ručně nebo strojem. Podle způsobu řezání rozlišujeme - řezání před tiskem (začišťování, úhlování)
- řezání po tisku (prořezávání, rozdělení na předepsaný formát)

3. Skládání složek, předsádek a příloh – Základní složkou je arch papíru složený na tři lomy, který má po složení 8 listů (16 stran). Mohou se zhotovovat i složky, které jsou částí složky základní – půl složka (4 listy, 8 stran), čtvrt složka (2 listy, 4 strany), osmerka (1 list, 2 strany). Mohou být také složky dvojnásobné (16 listů, 32 stran). Při použití dvojnásobných složek je následná úspora při dalších operacích (snášení, šití)-

Druhy lomu:
jednoduchý
křížový
souběžný
harmonikový
zavinovací
okénkový

Skládací stroje – se dělí podle toho jestli zpracovávají
ploché tiskové archy
složky z rotačních tiskových strojů
tisk. archy přímo v rotačním tisk. stroji


Skládací jednotky
nožová jednotka
kapsová jednotka
kombinovaná jednotka (spojuje nožovou s kapsovou)
speciální jednotka (napojené na skládací zařízení rotačního tisk. stroje)

4. Lisování knižních složek – Po složení se knižní složky lisují. Lisováním se ze složek vytlačuje vzduch a lom složek se stlačuje tak, aby knižní komplet měl stejnou tloušťku přední i zadní strany.

5.Skládání a lepení předsádek a příloh – Předsádka je většinou dvojlist papíru nalepený na první a poslední složce, bílý nebo barevný. Předsádka slouží ke spojení knižního bloku s knižními deskami. Předsádka je zhotovena zpravidla z papíru a větší plošné hmotnosti než je kniha vytištěna (neplatí u tzv. nepravé předsádky, která je vyřazena přímo na knižním archu). Předsádka musí mít vždy směr vlákna souběžný se hřbetem.

Přílohy mohou být jednolistové nebo dvojlistové, mohou být větší čí menší než je formát knihy. Nejvhodnější je lepit přílohy na zádní stranu patřičné kniž. složky s odsazením 1-2mm.
Snášení knižních složek – Rozeznáváme snášení do sebe (vkládáním, pouze V1), a snášením na sebe (knižní způsob). Opět můžeme snášet ručně nebo strojem.
Kolacionování – Je kontrola snesených kniž. kompletů pomocí hřbetních archových značek, které po složení archů vytvoří pravidelný obrazec na hřbetu knihy.


Zhotovení knižního bloku – KB vzniká z kniž. kompletu spojením. Do zhotovení KB patří tyto operace:
1.Spojování knižních složek nebo listů – šitím nitěmi na krejčovském stroji
– šitím na niťovce
– lepením s odfrézovaným hřbetem (jednotlivé listy)
– lepením složek ve hřbete které byli
perforované, slepené nebo šité tavnými nitěmi

2.Ořezávání

3.Barvení ořízky

4.Oblení hřbetu a tvarování drážky

5.Vkládání a lepení záložkové stužky

6.Zpevnění hřbetu gázem

7.Kapitálkování a přelepení hřbetu papírem

Zhotovení knižních desek – Knižní desky slouží jako ochrana KB, zpevňují vazbu a určují charakter a druh vazby.
Desky pro tuhou vazbu se zhotovují z:
2 lepenkových přířezů
hřbetníků
potahového materiálu
výlepového materiálu
lepidla

Lepenka – používají se většinou dva druhy a to šedá strojní lepenka ( 300-900g/m²) nebo slepovaná lepenka (1250-2300g/m²).
Hřbetník – Používá se šedá strojní lepenka, na kulaté hřbety většinou karton.
Potahový materiál – Používají se knihařská plátna, která se řežou na stroji na řezání plátna.
Výlepový materiál – Používá se většinou balicí papír superior, středně jemný, jednostranně hlazený.

KD se zhotovují na jednoúčelových strojích.Přířez potahového materiálu se ručně nebo automaticky upevní do chytačů, které jej přenesou na nanášecí válce a odtud po nanesení lepidla na nakládací stůl. Podavač podá lepenkové přířezy a hřbetník na připravený potah na zakládacím stolu. Podle zakládacích pravítek založí nejprve Dlouhé a pak krátké záložky. V další stanici se celé desky lisují a vyvádí do vykladače. Nekombinované desky se zhotovují ve stroji v jedné operaci. Kombinované poloplátěné desky se zhotovují ve dvou operacích. V první se hřbet potáhne plátnem a ve druhé se potáhnou desky papírem.

Spojení knižního bloku s knižními deskami – Při ruční výrobě se u bloku nad 30mm používá dutinka.
1.Zavěšení na dutinku (u průmyslové vazby se nepoužívá)
2.Podlepení předsádek
3.Lisování (vazby se rovnají na sebe hřbety ven, tak aby se desky přesně kryly)

Ke spojování KB s dekami lze využít mechanizační prostředky, které mohou být různého stupně.
Provádí se tedy:
1.Ručně
2.Ručně s použitím oboustranného mazacího stroje
3.S ručním nakládáním bloku do poloautomatického zavěšovacího stroje
4.Plně automaticky na výrobní lince

Žádné komentáře:

Okomentovat