Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

39. Postavení osob bez státní příslušnosti

bezdomovec (apatrida, apolita) – není občanem žádného státu podle jejich VP, není pod diplomatickou ochranou

vzniká v důsledku nejednotné MP úpravy nabývání státního občanství – různá VP úprava
děti bezdomovců narozené ve státě, kde je uznávána zásada ius sanquinis
osoby které měly státní občanství ale později je ztratily, aniž získaly jiné
nepříznivé postavení zčásti odstraňuje Úmluva o postavení osob bez státního občanství (1954) - smluvní strany se zavázaly poskytovat podobné postavení jako uprchlíci (bez práva sdružovacího a na zaměstnání) – také má být zajištěn minimální cizinecký standard
Úmluva o snížení bezdomovectví (1961) – smluvní stát udělí občanství osobě narozené na jeho území, která by jinak byla bezdomovcem

občanství uděleno při narození ex lege, na žádost dotyčné osoby příslušnému orgánu, a to způsobem upraveným VP – žádost nelze zamítnout

na děti nalezené na území státu se hledí jako by se na tomto území narodily občanům státu
narození na lodi nebo v letadle – jako na území státu vlajky

smluvní stát udělí občanství i osobě, která se narodila mimo území státu, a která by byla bezdomovcem, pokud jeden rodičů měl v době narození občanství státu (týká se států se zásadou ius soli)

osoby, které by se staly bezdomovci, v souvislosti s přechodu státního území, získá občanství nabyvatele

Žádné komentáře:

Okomentovat