Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

27. Přístupová práva, inicializace, objektové typy a přiřazovací příkaz.

Přístupová práva viz otázka č. 26

Inicializace
Inicializace statických složek může být provedena v jejich definiční deklaraci . V ostatních případech je třeba využít konstruktorů.

Objektové typy a přiřazovací příkaz
Jsou-li aa a bb dvě instance téhož typu třída, např. class A, lze použít přiřazovací příkaz

aa = bb;

ten způsobí, že hodnoty všech datových složek bb jsou přiřazeny odpovídajícím složkám aa.

Žádné komentáře:

Okomentovat